Facebook: Targetowanie i Remarketing

    Narzędziem służącym do badania grup docelowych na Facebooku jest funkcja Audience Insight. Ta darmowa usługa pozwala uzyskać precyzyjne informacje o preferowanej grupie docelowej. Podstawowymi kryteriami, które użytkownik wybiera do badania grupy docelowej są wiek, płeć oraz miejsce zamieszkania. Po wskazaniu trzech podstawowych kryteriów Facebook oszacuje dla firmy, jak liczna jest grupa docelowa.

     Ponadto, serwis wskaże podstawowe zainteresowania potencjalnych odbiorców. Kolejną istotną informacją, jaką firma uzyskuje o wybranej grupie docelowej, jest jej aktywność w serwisie. Facebook Audience Insight przekazuje informacje odnośnie do częstotliwości przebywania na stronie, ile czasu użytkownik poświęca na przeglądanie serwisu a także, w jakich godzinach najczęściej odwiedza Facebook. Informację te pozwalają dokładnie zaplanować działania. Kluczowa może również okazać się wiedza odnośnie do stron, które lubią potencjalni odbiorcy. Dzięki temu firma może wybrać popularne wśród określonych użytkowników strony i zaproponować im współprace.

     Jednym z najskuteczniejszych działań promocyjnych na Facebooku jest remarketing. Definiując, narzędzie to jest usługą skierowaną do użytkowników, którzy odwiedzili stronę www danej firmy. Jej celem jest zachęcenie użytkowników z tej grupy do kolejnej wizyty na firmowym portalu. Narzędzie to oprócz wykorzystywania tradycyjnych stron internetowych znalazło zastosowanie również w mediach społecznościowych.

     Ten rodzaj usług wykorzystywany jest głównie przez firmy posiadające w swojej ofercie sprzedaż produktów lub usług. Użytkownik, który odwiedził stronę www i zapoznał się z ofertą firmy, jednak nie zdecydował się na sfinalizowanie transakcji został dodany listy remarketingowej. Na Facebooku lista ta nazwana jest niestandardową grupą odbiorców. Dzięki wykorzystaniu narzędzi reklamowych Facebooka firma jest w stanie dotrzeć do użytkowników, którzy odwiedzili jej stronę internetową i to właśnie do tej grupy skierować promocje za pośrednictwem portalu. Główną zaletą stosowania remarketingu jest nawiązanie relacji z klientem w momencie, w którym jest on zainteresowany skorzystaniem z oferowanych przez firmę usług.